ODMORI SE 7 DANA
osvoji egzotično putovanje za svoju dragu i njenu mamu

UŽIVAJ DOK JE NEMA
osvoji komplet ELECTROLUX kućanskih aparata powered by ELIPSO

NE BUDI USAMLJEN
osvoji godišnju zalihu sredstava za pranje i čišćenje



 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

Natjecanje MACHOPAPUČAR ove se godine, 2011., održava u organizaciji 24sata i Soundset radijske mreže.

Natjecanje MACHOPAPUČAR ove se godine, 2011., održava u organizaciji 24sata i Soundset radijske mreže.

Pravne obavijesti

Hvala Vam što ste posjetili internet stranicu poduzeća Copywriting d.o.o. – autora i vlasnika licence Machopapučar-natjecanje muškaraca u kućanskim poslovima, Mesnička 37, 10 000 Zagreb.
Pristupom i korištenjem ove internet stranice Korisnik prihvaća niže navedene Opće uvjete o uvjetima i načinu korištenja internet stranice te prava i obveze u svezi s korištenjem internet stranice.
Svako korištenje stranice www.machopapucar.com uvjetovano je poštivanjem i prihvaćanjem općih uvjeta pristupa i korištenja koji su niže navedeni.
Suglasni ste i prihvaćate da Copywriting d.o.o. – autor i vlasnik licence Machopapučar – natjecanje muškaraca u kućanskim poslovima, neće biti odgovorno za bilo koji gubitak ili štetu koji nastanu zbog Vašeg propusta da postupate u skladu s dolje naznačenim uvjetima korištenja ove web stranice i primjenjivih pravnih normi. Ovdje navedeni uvjeti korištenja pisanih materijala, popisa proizvoda te materijala s internet stranica Copywriting d.o.o., pravila su kojih su se dužni pridržavati svi korisnici web stranica. Stoga Vas molimo da se upoznate s njima kako bi izbjegli eventualne nesporazume i posljedice u svezi istih.
Sve informacije dostupne na ovoj web stranici isključivo su informativnog karaktera. Bilo koji podaci ili dijelovi bilo kojih podataka dostupni na ovim stranicama, ne smiju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirani trećima bez prethodnog pisanog dopuštenja Copywriting d.o.o.

 

 • Prava intelektualnog vlasništva

Sadržaj internet stranice Copywriting d.o.o. smatra se intelektualnim vlasništvom Copywriting d.o.o.– autora i vlasnika licence Machopapučar, i kao takav zaštićen je zakonima koji su trenutno na snazi.
Svaka reprodukcija, predstavljanje, korištenje, djelomična ili potpuna promjena stranice, bez obzira na metodu ili podršku, bez prethodnog dopuštenja Copywriting d.o.o., bilo zlonamjerna ili slučajna, strogo je zabranjena i predstavlja kršenje uvjeta korištenja materijala s predmetne web stranice koje za sobom povlači kaznenu i materijalnu odgovornost sukladno važećim propisima.
Ovime istovremeno pristajete na zabranu reprodukcije, umnožavanja ili distribucije dizajna ili podloge web stranica www.machopapucar.com i pojedinačnih elemenata ove web stranice, bez izričitog pisanog odobrenja Copywriting d.o.o. kao autora i vlasnika licence Machopapučar.
Ime marke Machopapučar te logo Machopapučar zaštićeni su registriranim znakom, a cijeli koncept Machopapučar  - natjecanje muškaraca u kućanskim poslovima zaštićen je sukladno primjenjivim odredbama autorskog prava. Svaka reprodukcija, korištenje ili promjene napravljene bez prethodnog pisanog odobrenja Copywriting d.o.o., smatrat će se povredom autorskih prava odnosno povredom prava intelektualnog vlasništva.

 • Podaci objavljeni na internet stranici

Informacije koje Copywriting d.o.o. – autor i vlasnik licence Machopapučar objavljuje na ovoj web stranici smatraju se točnima i pouzdanima u vrijeme njihova unošenja. Međutim, Copywriting d.o.o. ne jamči za točnost, istinitost ili pouzdanost bilo kojeg podatka na ovoj web stranici. Copywriting d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje vrijeme, bez prethodne najave, ažurira ili izmjeni podatke na svojoj web stranici, uzimajući u obzir interaktivni karakter stranice. Za takve promjene, Copywriting d.o.o. niti njeni zaposlenici ne snose odgovornost.
Informacije dostupne na web stranici nemaju ugovornu vrijednost te se ne smiju smatrati temeljem za donošenje značajnih osobnih ili poslovnih odluka, te ste u tom smislu suglasni da nećete Copywriting d.o.o. smatrati odgovornim za neostvarivanje svojih očekivanja u svezi s time.

 • Hiperlink i cookie

Stavljanje hiperveze prema linku www.machopapucar.com zahtjeva prethodno pismeno odobrenje od strane Copywriting d.o.o.
Copywriting d.o.o. se ni u jednom slučaju neće smatrati odgovornim za sadržaj, kao ni za ponuđene proizvode i usluge na stranicama sa kojima je hipervezom povezana internet stranicawww.machopapucar.com ili bilo kojeg drugog linka. Mi ne odgovaramo za politike ili praksu drugih poduzeća.
Stranica sadržava sustav mrežnih cookiesa. Obaviještavamo Korisnika da za vrijeme njegovih posjeta na internet stranicu cookiesi mogu biti automatski instalirani na njegovom internetskom pretraživaču. Prenosimo jedan ili više cookiesa (datoteke malih veličina koje sadrže niz znakova) na vaše računalo ili drugi uređaj kako bi identificirali vaš pretraživač na jedinstven način. Cookiesi bilježe način na koji koristite internet stranicu: vrijeme provedeno na stranici, odjava sa stranice, posjećene stranice. Zahvaljujući tim podacima možemo odrediti koji su elementi najvažniji za poboljšanje stranice. Dakle mi koristimo ove cookiese u cilju poboljšanja kvalitete naših usluga. Ovi cookiesi ni u kojem slučaju ne sadržavaju nominativne podatke. Korisnik može deaktivirati slanje cookiesa izmjenom postavki svojeg internet pretraživača.

 • Osobni i javni podaci

Većinu stranica možete posjetiti bez davanja bilo kakvih podataka o sebi. No, ponekad su nam potrebni podaci kako bismo izvršili tražene usluge, pa stoga ovdje sadržana Izjava o zaštiti podataka objašnjava način prikupljanja i korištenja podataka koji se koriste u tim situacijama. Podaci koje ćete nam dati smatrat će se povjerljivima sukladno primjenjivim propisima Republike Hrvatske, pa ih stoga Copywriting d.o.o. može koristiti samo u skladu s pravnim odredbama koje su na snazi, a tiču se povjerljivosti podataka.
Copywriting d.o.o. dužan je štititi sigurnost Vaših osobnih podataka. Osobito kada su u pitanju transparentnost i zaštita Vaših prava.Copywriting  d.o.o. neće odati podatke koje bi trećim stranama mogle omogućiti Vašu identifikaciju, osim u slučaju da informaciju prenesete Vi sami ispunjavajući formulare na web stranici. Podaci osobnog karaktera koje ste nam dali znači da se slažete da ti podaci uđu u bazu podataka Copywriting d.o.o., kako bi se mogli koristiti prema pravnim propisima koji su trenutno na snazi, sukladno niže navedenoj Izjavi o zaštiti podataka na koje pristajete pristupom web stranici Copywriting d.o.o.
Prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine br. 103/03, 118/06, 41/08), Vaši ovako prikupljeni osobni podaci povjerljive su prirode i ostaju pohranjeni u zbirci osobnih podataka Copywriting d.o.o. Povjeravanjem svojih osobnih podataka društvu Copywriting d.o.o., na ovoj internet stranici, ni na koji način i ni u kojem slučaju ne odričete se svojih prava zajamčenih Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a pogotovo svoga prava da zatražite ispravak ili brisanje vlastitih osobnih podataka iz naše zbirke ako su oni nepotpuni, netočni ili neažurirani ili njihova obrada nije u skladu s odredbama ovog Zakona (čl. 20. navedenog Zakona).
Na temelju datiranog i potpisanog zahtjeva poslanog na adresu Copywriting d.o.o., Mesnička 37, 10 000 Zagreb, možete iskoristiti slijedeća prava:

 • Jednom godišnje, dobiti informaciju da li su Vaši podaci procesuirani ili ne;
 • Ažurirati dane osobne podatke;
 • Uskratiti odobrenje za daljnje držanje, obradu i procesuiranje Vaših podataka zbog pravnih ili drugih važnih razloga, koji se odnose na vašu osobnu situaciju;
 • Djelomično ili potpuno komercijalno korištenje podataka koje dobijete je zabranjeno bez prethodnog pisanog dopuštenja Copywriting d.o.o.
 • Izjava o zaštiti podataka

Copywriting d.o.o. – autor i vlasnik licence Machopapuča, prikuplja osobne podatke, poput imena i prezimena, adrese i email adrese isključivo onda kada su one dane dobrovoljno. Na primjer, osobni podaci, mogu se prikupljati kako biste Vi sudjelovali u natjecanju Machopapučar kojeg  organiziraju tvrtke koje je ovlastio Copywriting d.o.o. Povremeno, naravno isključivo uz Vašu dozvolu, mi ćemo Vam slati marketinške informacije, poput informacija o novim natjecanjima, informacija o novim proizvodima naših sponzora u ponudi itd. Ukoliko ne budete htjeli primati ove materijale, mi Vam ih nećemo slati. Suglasni ste i prihvaćate da su Vaši podaci i informacije koje ste dali namijenjeni bazi podataka Copywriting d.o.o., Mesnička 37, 10 000 Zagreb, Hrvatska koja ih ima pravo isključivo u svrhu organiziranja natjecanja Machopapučaer proslijediti i trećim stranama.
Podaci i informacije biti će pohranjeni u bazi podataka Copywriting d.o.o. te će se smatrati povjerljivima. Radnici Copywriting d.o.o. i druge osobe koje zbog naravi poslova koje obavljaju s društvom Copywriting d.o.o. (poput na primjer tehičke podrške) imaju pristup povjerljivim podacima, obvezuju se da neće priopćiti takve podatke trećim osobama, iskoristiti ih protiv Vaših interesa, niti omogućiti trećim osobama da ih iskoriste.
Suglasni ste i prihvaćate da će se gore navedeni podaci i informacije koje ste dali koristiti isključivo od strane društva Copywriting d.o.o., u svrhu oragniziranja natjecanja Machopapučar te da se neće koristiti u druge svrhe bez Vašeg prethodnog pisanog odobrenja.
Suglastni ste i prihvaćate da društvo Copywriting d.o.o. može publicirati i u promidžbene svrhe koristiti rezultate dobivene obradom tržišta, statističkim, analitičkim i sličnim prikazima, a koji su iskazani temeljem podataka i informacija dobivenih od Vas. Publicirani i u promidžbene svrhe korišteni rezultati bit će prikazivani skupno/grupno, bez isticanja podataka i informacija o vama.
Copywriting d.o.o. pridržava pravo koristiti ili otkriti informacije ukoliko je to potrebno u svrhu poštivanja pravnih propisa, ispunjenja Vaših zahtjeva ili za potrebe istrage državnih organa.
Copywriting d.o.o. vrlo ozbiljno shvaća pitanje zaštite privatnih podataka. Ponosni smo na našu dugoročnu odanost sudionicima naših natjecanja. 
6.Ograničenje
Materijal na ovim web stranicama je na raspolaganju „takav kakav jest“ bez jamstava bilo koje vrste, bilo izričitih, bilo impliciranih. Korisnik ima pristup ovoj web stranici samo na svoju vlastitu odgovornost. Copywriting d.o.o. ne jamči da će ova web stranici biti uvijek dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati greške ili viruse ili da će na njoj objavljeni podaci biti točni i pozdani.
Ni pod kojim uvjetima Copywriting d.o.o. nije odgovorno za izravne ili neizravne nedostatke, oštećenja ili gubitak, osobito za materijalne nedostatke, gubitak podataka ili programa ili financijske nedostatke, koji su rezultat konzultacija ili korištenja ove web stranice ili stranica koje su uz nju vezane. Sadržaj web stranice Copywriting d.o.o. nije ugovorno vezan.
Do zakonom predviđenih ograničenja, Copywriting d.o.o. neće odgovarati za bilo kakvu štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, izravnu ili neizravnu, slučajnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke ili troškove) nastalu kao rezultat uporabe ili nemogućnosti uporabe koje od informacija dostupnih na ovoj web stranici, ili nečeg što je na njima objavljeno ili dodano od strane drugih korisnika.

 • Ažuriranje općih uvjeta

Copywriting d.o.o. zadržava pravo ažuriranja ili izmjene uvjeta korištenja u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.

 • Kako nas kontaktirati

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi naše politike zaštite privatnih podataka na internetu, molimo kontaktirajte nas na slijedećoj adresi:

Copywriting d.o.o. – autor i vlasnik licence Machopapučar 
Mesnička 37
10 000 Zagreb, Hrvatska

 


Tel: +385 1 4851 419
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.